Instalacje dla firm.

Optymalizacja kosztów

Jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o zainwestowaniu w energię słoneczną jest zysk finansowy. 

Chroń swoją firmę przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej dostarczanej do sieci.

Twoja inwestycja w fotowoltaikę słoneczną szybko pokryje poniesione nakłady, zapewni zmniejszenie śladu węglowego, a po zakończeniu okresu finansowania zapewni Ci znaczną część twoich rozwiązań energetycznych za darmo. Panele słoneczne to inteligentne rozwiązanie energetyczne do użytku komercyjnego. Oznacza to, że Twoja firma już nigdy nie będzie narażona na wzrost cen energii, co znacznie ułatwia zarządzanie finansami firmy. Generowanie własnego biznesu dzięki energii słonecznej pozwoli osiągnąć znacznie mniejszy ślad węglowy. Może to dać Tobie przewagę konkurencyjną w porównaniu z konkurencją narażonymi na rosnące ceny energii elektrycznej.

System fotowoltaiczny dla firmy to wiele zysków:

  • obniżasz koszty i odzyskujesz kontrolę nad nimi,
  • zmniejszasz ślad węglowy,
  • zmieniasz wizerunek firmy (marki) stając się świadomym wytwórcą.

Instalacja do 50 kWp – uproszczony proces przyłączeniowy.

Funkcjonujące w polskim prawie preferencje dotyczące mikroinstalacji to m.in. brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy uproszczony proces przyłączeniowy, który jest realizowany w formie na zgłoszenie i nie wymaga uzyskania koncesji URE i podpisania umowy przyłączeniowej – jak w przypadku większych instalacji OZE.