Fotowoltaika – częste pytania

Masz wątpliwości?

Zadzwoń i porozmawiaj!
tel. 662 027 673


Co wyróżnia Hymon Energy od konkurencji?

Hymon Energy to polska firma istniejąca od 2011 roku z kapitałem w wysokości 1,5 miliona złotych. Eksperci energetyczni spółki działają na terenie całej Polski, a sprzęt pochodzi od światowych liderów technologii odnawialnych źródeł energii co potwierdzają niezależne rankingi m.in. Tier1. Potężne doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu elektrowni fotowoltaicznych przełożyło się na fakt, iż Hymon Energy jest oficjalnym partnerem w dziedzinie fotowoltaiki drugiej największej Państwowej Spółki Energetycznej Tauron S.A. obejmującej swoim działaniem całą południową Polskę.

Ze względu na potrzebę zapewnienia optymalnych gwarancji bezpieczeństwa dla inwestorów, Hymon posiada polisy sięgające 10 milionów złotych. Obecnie 80 ekip monterskich zapewnia sprawność realizowania zleceń, a 5 ekip serwisowych natychmiastową reakcję na potrzebę pomocy klientom.

Kto może skorzystać z dotacji „Mój Prąd”?

Z dotacji „Mój Prąd” (5.000 zł), mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami instalacji fotowoltaicznych, których wielkość mieści się w przedziale od 2 do 10 kWp.

Czy Hymon Energy zajmie się wnioskiem do programu „Mój Prąd”?

Tak! Firma w kompleksowy sposób podchodzi do obsługi swoich Klientów. Pomaga w skompletowaniu i wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Wszystkim zajmuje się pracownik będący tutaj na miejscu co jest gwarancją szybkiej i skutecznej realizacji wszystkich procedur. W ramach programu „Mój Prąd” właściciele instalacji mogą otrzymać 5.000 zł dotacji na swoją domową elektrownię słoneczną. To sprawia, że inwestycja w prąd ze słońca zwraca się zaledwie kilka lat. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wypłacana w całości w ciągu około 1 miesiąca po uruchomieniu elektrowni.

Kto i jak rozliczy ulgę termomodernizacyjną?

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r., osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulgę termomodernizacyjną odliczą właściciele lub współwłaściciele budynku, na którym zainstalowana jest elektrownia fotowoltaiczna i którzy płacą podatek dochodowy. W takiej sytuacji od ostatecznej ceny instalacji odejmujemy dotację „Mój Prąd” i dopiero pozostała w ten sposób różnica zostaje objęta ulgą odpowiadającą procentowi wartości płaconego podatku, tj. 17, 19 lub 32%. Na odliczenie całej kwoty ulgi przysługuje nam 6 lat.

Zwolnienie z podatku za grunt? Z czego może skorzystać rolnik?

Rolnikom przysługuje ulga wynosząca 25% wartości instalacji. Liczona jest od kwoty brutto w przypadku, gdy rolnik nie jest Vat-owcem i od kwoty netto jeżeli nim jest. Ulga obejmuje tylko podatek, który rolnik płaci do gminy, w której mieszka i na jej wykorzystanie przewidziane jest 15 lat.

Jaka jest żywotność systemu fotowoltaicznego?

Żywotność systemu fotowoltaicznego jest przewidziana na 30–40 lat.

Czy mój dach podczas montażu instalacji fotowoltaicznej będzie bezpieczny?

Tak! Instalacje wykonywane przez specjalistów Hymon Energy są bezpieczne oraz bardzo funkcjonalne. Przygotowujemy dopasowany do Twojego dachu projekt, a nasi certyfikowani instalatorzy odpowiednio zamontują panele słoneczne. Dbałość o bezpieczeństwo to podstawa naszych usług, a Hymon Energy zapewnia 36 miesięcy rękojmi, czyli aż 3 lata na usługę montażową.

Czy dach utrzyma konstrukcję instalacji fotowoltaicznej?

Wpływ zestawu montażowego jak i samych paneli na obciążenie dachu jest niewielki, gdyż ich ciężar wynosi zaledwie 20 kg/m² powierzchni. Dla porównania kilkucentymetrowa warstwa śniegu waży znacznie więcej. Systemy montażowe konstruowane są w taki sposób, aby nie ingerować w konstrukcję i stabilność dachu.

Jak duże znaczenie przy montażu instalacji ma nachylenie dachu?

Fachowcy z Hymon Energy dobierają instalację fotowoltaiczną indywidualnie, analizując możliwości montażu i optymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną. W zależności od kąta nachylenia dachu istnieje możliwość zastosowania różnych systemów montażowych, dzięki czemu maksymalizujemy produkcję energii elektrycznej.

Panele instalowane są na różnych połaciach dachowych: dwuspadowych, czterospadowych i płaskich (na specjalnej konstrukcji). W przypadku braku możliwości posadowienia fotowoltaiki na dachu sugerowana jest instalacja gruntowa.

Jakie jest najkorzystniejsze usytuowanie dla instalacji fotowoltaicznej?

Najlepsza ekspozycja to dach skośny o kącie 30–45 stopni ze spadem skierowanym na południe. Należy jednak pamiętać, iż inna konfiguracja połaci dachowych nie wyklucza opłacalności montażu systemu. Z powodzeniem instalujemy również systemy skierowane na wschód i zachód.

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę wymagane jest tylko w przypadku, gdy moc znamionowa instalacji fotowoltaicznej przekracza 40 kW lub budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków. W skrajnych przypadkach wymagane jest zgłoszenie montażu instalacji.

Jaki wpływ na panele mają złe warunki atmosferyczne (gradobicie, śnieżyce, zacienienie)?

Panele fotowoltaiczne zabezpieczone są warstwą szkła hartowanego, więc gradobicia i ulewne deszcze nie są im straszne. Zacienienie w znaczny sposób obniża efektywność systemu fotowoltaicznego, jednakże efekt ten można ograniczyć poprzez wyposażenie modułów w optymalizatory mocy. Dzięki nim zacienione panele nie wpływają na pracę pozostałych niezacienionych części systemu.

Ile potrwa montaż i czy muszę się jakoś do niego przygotować?

Pracownicy z Hymon Energy dobierają instalację fotowoltaiczną indywidualnie, analizując możliwości montażu i optymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną. W zależności od kąta nachylenia dachu istnieje możliwość zastosowania różnych systemów montażowych, dzięki czemu maksymalizujemy produkcję energii elektrycznej. Większość instalacji z oferty Hymon Energy montowanych jest w 1 dzień, aby Klient jak najszybciej mógł cieszyć się swoimi oszczędnościami! Obecnie 80 ekip instalatorów w całej Polsce zna każdy rodzaj pokrycia dachowego i działają oni według wcześniej przygotowanego projektu. Zachowanie najwyższych standardów i procedur umożliwia bardzo sprawne realizowanie powierzonych nam inwestycji.

Do montażu nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wszystkim zajmie się firma. Dobieramy instalację fotowoltaiczną indywidualnie, analizując możliwości montażu i optymalne zapotrzebowanie na energię elektryczną. W zależności od kąta nachylenia dachu istnieje możliwość zastosowania różnych systemów montażowych, dzięki czemu maksymalizujemy produkcję energii elektrycznej.

Czy możliwe jest założenie instalacji fotowoltaicznej z akumulatorami?

W Polsce najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest bilansowanie wyprodukowanej energii. W tym przypadku to sieć energetyczna jest akumulatorem, czyli ogólnodostępnym dla prosumentów magazynem energii. To do niego trafiają nadwyżki prądu, które w 80% lub 70% odbiera się za darmo.

Czy można się odłączyć od zakładu energetycznego?

Teoretycznie tak, istnieją tzw. systemy off-grid, jednakże tego typu instalacje są na chwilę obecną kilkukrotnie droższe. System musi być wyposażony w magazyn energii, który zapewni nam rezerwę energii co najmniej na kilkanaście pochmurnych dni.

Kto to jest Prosument?

Zgodnie z oficjalną definicją, Prosument to osoba produkująca (wytwarzająca) energię elektryczną wyłącznie z Odnawialnych Źródeł Energii dla zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych. Prosumentem mogą być właściciele domów jednorodzinnych, rolnicy oraz mikro, małe i średnie firmy, których moc instalacji nie przekracza 50 kWp.

Czy monterzy posiadają uprawnienia techniczne?

Tak! Hymon Energy współpracuje ze specjalistami posiadającymi niezbędną wiedzę i uprawnienia do montażu instalacji fotowoltaicznych. W trosce o bezpieczeństwo i jak największe korzyści wynikające z prawidłowego wykonania instalacji, panele słoneczne instalowane są przez doświadczonych monterów z uprawnieniami wymaganymi przepisami prawa.

Co sprawdzić przy odbiorze instalacji?

Odbiór instalacji odbywa się zawsze przy obecności uprawionego instalatora lub przedstawiciela Hymon Energy. W trakcie testów uruchamia się falownik, który wskaże, czy przed chwilą podpięta instalacja produkuje energię elektryczną. Przy odbiorze warto również zwrócić uwagę na estetykę wykonania instalacji, np. czy trasy kablowe są w korytkach montażowych.

Kiedy instalacja zacznie produkować prąd?

Hymon Energy zamontuje instalacje fotowoltaiczną nawet w jeden dzień, ale panele zaczną działać dopiero po wymianie licznika na dwukierunkowy. Wówczas dzięki inwerterowi prąd stały ze słońca zamieni się na prąd przemienny przydatny dla Twojego domu. Wymianę licznika realizuje bezpłatnie zakład energetyczny. Hymon Energy w cenie kompleksowej usługi złoży wniosek i dopilnuje terminowej wymiany.

Czy moja instalacja wymaga specjalnego utrzymania i konserwacji?

Nie. Sprzęt instalowany przez Hymon Energy jest w 99% bezawaryjny. Inwerter codziennie monitoruje pracę paneli. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości automatycznie poinformuje o tym użytkownika. W razie jakichkolwiek problemów technicznych służymy pomocą przez cały czas trwania gwarancji, czyli nawet do 20 lat.

Ile czasu ma zakład energetyczny na podłączenie instalacji do sieci?

Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, zakład energetyczny ma 30 dni na wymianę licznika. Kiedy Twoja instalacja będzie podłączona do sieci, zaczniesz oszczędzać od pierwszego dnia użytkowania! Jeżeli w ciągu ostatniego roku licznik nie był wymieniany, to zorganizujemy w pełni bezpłatną wymianę licznika, biorąc na siebie wszelkie związane z tym formalności.

Czy wymiana licznika na dwukierunkowy jest płatna?

Nie. Zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, operator sieci dystrybucyjnej ma obowiązek wymienić stary licznik na licznik dwukierunkowy. Inwestor nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów. Jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie zamontowania systemu co nasza firma robi w imieniu każdego klienta.

Co w przypadku, gdy moc przyłączeniowa na umowie z energetyką jest mniejsza niż moc zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej?

W takim przypadku konieczne jest wystąpienie do operatora z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji można dokonać montażu. Wszystkimi formalnościami jak zawsze zajmuje się nasza firma.

Czy muszę zmienić umowę z energetyką?

Tak. Zmiana umowy jest niestety konieczna. Wszelkie formalności odbywają się na podstawie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej, które nasza firma przygotowuje w Państwa imieniu. Nie muszą się więc Państwo o nic obawiać, gdyż wszystkim zajmie się doświadczona firma, którą jesteśmy.

Jak wygląda proces rozliczenia z zakładem energetycznym?

Rozliczenie odbywa się w cyklach dwumiesięcznych, półrocznych lub rocznych w zależności od preferencji klienta. Zakład energetyczny zlicza energię wyprodukowaną przez instalacje oraz zużytą przez użytkownika. Po zbilansowaniu tych dwóch liczb energetyka wystawia rachunek. Krótszy okres rozliczeniowy nie wpływa na opłacalność systemu PV ponieważ na każdym rachunku znajduje się informacja o ilości nadmiarowej energii do wykorzystania w ciągu następnego roku.

Co dzieje się z nadwyżką energii?

Nadwyżka energii przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej i pobierana z powrotem w okresie zwiększonego zużycia lub zimą, gdy uzyski energii nie są wystarczające. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 10 kW możemy odebrać 80% zmagazynowanej przez nas energii a w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW można odebrać 70% zmagazynowanej energii.

Jak sprawdzić moje uzyski energii elektrycznej w aplikacji?

Uzyski dzienne, miesięczne i roczne można sprawdzić w aplikacji na smartfonie i komputerze. Wystarczy tylko zalogować się do aplikacji, a wszystkie dane o produkcji Twojej instalacji wyświetlą się na wykresach.

Co zrobić, jeśli na inwerterze (falowniku) nic się nie dzieje?

Jeżeli inwerter i aplikacja nie pokazują produkcji energii w ciągu dnia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Pamiętaj, że w godzinach nocnych korzystasz z wyprodukowanych wcześniej nadwyżek energii.

Jak wygląda obsługa Klienta po montażu?

Po montażu Klient zostaje objęty programem gwarancyjnym długością odpowiadającym warunkom inwestycji. W przypadku usterki po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta, Hymon Energy zapewnia szybki i fachowy serwis. Cały pakiet kompleksowej obsługi właściciele domowej elektrowni słonecznej otrzymują w cenie.

Czy instalacja fotowoltaiczna może zasilić moje auto elektryczne?

Tak! Darmowy prąd ze słońca może zasilić wszystkie urządzenia elektryczne w domu. Od telewizora, przez lodówkę, po samochód elektryczny. Jeżeli klient posiada takie auto lub planuje jego zakup, zwracamy uwagę na pobór i zużycie energii przez samochód elektryczny. Pozwoli to odpowiednio dobrać moc instalacji, tak aby produkcja energii pokryła zapotrzebowanie na naładowanie jego baterii.

Czy mogę rozbudować moją instalację fotowoltaiczną?

Tak! Rozumiemy, że Twoje zapotrzebowanie na prąd może wzrosnąć. Wtedy konieczne może być rozbudowanie instalacji. Dla Hymon Energy to nie problem. Z pomocą technologii mikroinwerterów jesteśmy w stanie zapewnić klientowi tyle prądu ile tylko będzie potrzebował!

Dlaczego Half Cut?

Panele wykonane w technologii Half Cut Perc są, potocznie mówiąc, cięte w pół i zamiast 60 ogniw mają ich aż 120. Dwie niezależne od siebie części modułu powodują, iż zacienienie lub zabrudzenie tylko jednej z nich nie powoduje spadku produkcji energii w drugiej. Moduły w tej technologii charakteryzują się wyższymi uzyskami i wyższą kulturą pracy.

Co w sytuacji, kiedy nastąpi anomalia pogodowa i instalacja zostanie uszkodzona?

Każdy inwestor myśli o zabezpieczeniu się przed taką sytuacją i stratami jakie za sobą niesie. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest ubezpieczenie instalacji.

Można zrobić to na dwa sposoby:
– ubezpieczenie samej instalacji,
– włączenie wartości instalacji i samej elektrowni w majątek całego gospodarstwa.

Drugie rozwiązanie charakteryzuje się prostotą i bardzo niskim kosztem, gdyż roczna składka wzrasta średnio o 50 do 100 zł w stosunku rocznym zaś pierwsze rozwiązanie wiąże się z wydatkiem około 400-500 zł na rok.

Czy wykonana przez Hymon Energy instalacja będzie posiadała instalację odgromową?

Wszystko zależy od tego, czy inwestor na budynku, na którym ma powstać elektrownia posiada już taką instalację. Jeżeli nie, ekipa monterska zamocuje stosowne zabezpieczenia poprzez wbicie w ziemię stalowych prętów zgodnie z prawem i wymaganiami przy tego typu instalacjach. Informację o powyższym uzyskujemy i zapisujemy na etapie wypełniania Audytu technicznego instalacji fotowoltaicznej.

Dlaczego instalacja fotowoltaiczna przestaje działać, gdy nie ma prądu w sieci energetycznej?

Jest to wynikiem działania falownika (inwertera), który jest bezpośrednio podłączony do sieci. Polskie przepisy nakazują, aby falownik fotowoltaiczny posiadał zabezpieczenie antywyspowe. W momencie przerwy w dostawie prądu wyłącza ono inwerter. Zabezpieczenie to pozwala elektrykom pracującym przy naprawie sieci, uniknąć porażenia prądem płynącym z podłączonych do sieci instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.


Masz więcej pytań?

Zadzwoń i porozmawiaj!
tel. 662 027 673