Pompy ciepła

Korzyści ekonomiczne stosowania pomp ciepła.
 1. Niskie koszty utrzymania komfortu cieplnego i ciepłej wody użytkowej.
 2. Niskie koszty eksploatacji to zwiększenie wartości budynku.
 3. Uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł energii i wahań cen paliw.
 4. Duża żywotność urządzenia (15÷20 lat).
 5. W nowym budynku brak konieczności budowy infrastruktury towarzyszącej (kominy itp.).
 6. Wykorzystanie połączenia pompy ciepła i fotowoltaiki znacznie obniży rachunki.
 7. Czysta kotłownia, czyste urządzenie.
 8. Szybkie dopasowanie parametrów pracy do zmiennych warunków zewnętrznych.
 9. Brak składu opału.
 10. Możliwość programowania urządzenia do różnych harmonogramów.
 11. Zdalne sterowanie i podgląd pracy urządzenia.
 12. Brak odpadów (popiół, sadza, spaliny).

Elementy składowe oferowanych pomp ciepła.
 1. Jednostka zewnętrzna (sprężarka inwerterowa) i wymiennik ciepła – pompy Hymon typu monoblok.
 2. Jednostka zewnętrzna (sprężarka inwerterowa) i jednostka wewnętrzna – pompy Hymon-Bosch typu split.
 3. Zawór trójdrożny.
 4. Zbiornik buforowy.
 5. Zasobnik ciepłej wody użytkowej.
 6. Termostat bezprzewodowy.
 7. Naczynie przeponowe.

W zestawie ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami otrzymujesz w cenie dostawę, montaż i uruchomienie.

Prace dodatkowo płatne, nie ujęte w podstawowym zakresie prac (nietypowe):
 1. Prace ziemne w przypadku konieczności wykonania przekopu.
 2. Doprowadzenie zasilania z rozdzielni.
 3. Orurowanie przy pompie typu monoblok w przypadku odległości powyżej 10 metrów między kotłownią a jednostką zewnętrzną.
 4. Orurowanie + czynnik przy pompie typu split w przypadku odległości powyżej 10 metrów między kotłownią a jednostką zewnętrzną.
 5. Doprowadzenie pionu CO do kotłowni.
 6. Montaż jednostki zewnętrznej na wysokości powyżej 2 metrów od gruntu.
 7. Płukanie instalacji CO.
 8. Przegląd z wymianą płynu (instalacja solarna).
 9. Pozostałe prace nie ujęte w cenniku.
Gwarancja.
 1. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielane są 3 lata rękojmi na wady licząc od daty odbioru końcowego.
 2. Gwarancja Producenta na pompę ciepła oraz zbiornik CWU wynosi 5 lat.
 3. W okresie gwarancji należy wykonywać odpłatny serwis jeden raz w roku.
 4. Aby zachować warunki gwarancji, serwisy muszą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis (ekipy instalacyjne Hymon).

Hymon oferuje urządzenia typu split monoblok służące do podgrzewania wody w obiegach CO i CWU. Nie wykonuje urządzeń z funkcją chłodzenia.


Program dopłat „Czyste Powietrze”.
Czyste Powietrze

Nasze pompy ciepła kwalifikują się na dofinansowanie z programu rządowego „Czyste Powietrze” ze względu na swoją wysoką efektywność energetyczną (A++). Jeżeli spełniasz warunki programu to otrzymasz dofinansowanie w wysokości 13 500 zł (podstawowy poziom dofinansowania dla osób o dochodzie rocznym do 100 000 zł) lub 18 000 zł (podwyższony poziom dofinansowania, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 1 400 zł lub do 1 960 zł).

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania!


Ulga termomodernizacyjna.
Ministerstwo Finansów

Koszt zakupu pompy ciepła możesz również rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik również gdy, otrzyma dotację z programu „Czyste Powietrze”. Również każdy ze współwłaścicieli budynku może skorzystać z przysługującego mu odliczenia. Możliwe jest rozliczenie wydatków poniesionych w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


Podaj kilka istotnych informacji, aby można było dobrać Pompę Ciepła odpowiednią do Twoich potrzeb.
Po kliknięciu w przycisk i zostaniesz przeniesiony do odpowiedniego formularza.

Rajmund Sułkowski
telefon: 662 027 673

Możesz zapomnieć o wysokich rachunkach za prąd wykorzystując fotowoltaikę!