Polityka prywatności

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 9281206731, REGON: 380226600), z którym użytkownik strony internetowej może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą e-maila: biuro@trzymarchewki.pl lub drogą pocztową na adres: „Trzy Marchewki”, Rajmund Sułkowski, ul. Ignacego Krasickiego 19/15, 65-512 Zielona Góra.
 2. Firma Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).
 3. Użytkownik strony internetowej może podać dla firmy Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski następujące dane osobowe:
  • dane identyfikacyjne w tym imię, numer telefonu, adres e-mail, planowany adres instalacji.
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi tego zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych w ramach współpracy z firmą Hymon Energy sp. z o.o., Red Snake sp. z o.o. oraz InnoDom, Krzysztof Żądeł.
 5. Dane osobowe podane przez użytkownika strony internetowej będą przetwarzane przez firmę Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną, polegającym na wysłaniu zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi tego zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • marketingu bezpośredniego oferowanych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes firmy Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Dane osobowe użytkownika strony internetowej mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz firmy Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne firmie Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski przez następujący okres:
  • przez czas niezbędny do obsługi i udzielenia odpowiedzi na konkretne zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy,
  • po wycofaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez firmę Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski.
 8. Użytkownikowi strony internetowej, przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez firmę Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez firmę Trzy Marchewki, Rajmund Sułkowski danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. POLITYKA COOKIES

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się użytkownika po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki „cookies”.

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasy zamknięcia przeglądarki.

Pliki „cookies” służące do analiz.

Pliki cookies pomagające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszenie działań oraz struktury seriwsu.

Pliki „cookies” używane do targetowania.

Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”.

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki.