Instalacje dla rolników.

Wreszcie zyski rosną

Nigdy nie było lepszego czasu na wykorzystanie dostępnej powierzchni dachu lub ziemi do wytworzenia własnej energii elektrycznej.

Zielone referencje producenta żywności stają się coraz ważniejsze zarówno wśród dystrybutorów, jak i konsumentów!


Dzięki uldze inwestycyjnej, która jest swego rodzaju dotacją, Państwa elektrownia fotowoltaiczna będzie tańsza.

Skorzystaj, ulgi nie są wieczne. Działaj!

Telefon: 662 027 673


„Ulga inwestycyjna”.

Rolnicy i osoby płacące podatek rolny mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ulga inwestycyjna służy poprawie energooszczędności budynków, likwidacji niskiej emisji, ochronie środowiska oraz energetyce prosumenckiej. Dzięki temu możesz obniżyć koszty zakupu własnej elektrowni fotowoltaicznej.

Można przez 15 lat odliczać od podatku rolnego koszty zakupu instalacji fotowoltaicznej.


Czego dotyczy ulga?

Ulga inwestycyjna obejmuje zakup i montaż m.in. urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Kogo obejmuje ulga?

Płatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji produkujących prąd z odnawialnych źródeł energii wykorzystywany do celów produkcyjnych.

Jaka jest wysokość ulgi?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składnia deklaracji na podatek rolny odliczają, określają w decyzji, w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Jak obliczyć przysługującą ulgę?

Gdy podatek rolny rocznie wynosi
5.000 zł
i gdy zostanie zamontowana w gospodarstwie rolnym elektrownia fotowoltaiczna, sfinansowana ze środków własnych, kredytu lub pożyczki, a której koszt wyniesie np.
100.000 zł
to Ulga Inwestycyjna wyniesie
25.000 zł i w ciągu kolejnych 5 lat
nie zapłacicie Państwo podatku rolnego do Gminy a koszt zakupu elektrowni fotowoltaicznej będzie niższy o 25.000 zł.