SolarEdge

Obraz wart tysiąca słów. Zachęcam do zapoznania się z technologią firmy „SolarEdge” i porównania jej ze standardowymi rozwiązaniami systemów fotowoltaicznych.

SolarEdge

W roku 2006 firma SolarEdge stworzyła inteligentne rozwiązanie falowników fotowoltaicznych, które zmieniło sposób pozyskiwania i zarządzania energią w systemach fotowoltaicznych.

Różnice między modułami są nie do uniknięcia w instalacjach fotowoltaicznych. W systemach z tradycyjnymi falownikami, najsłabszy moduł powodował zmniejszenie wydajności pozostałych modułów. W systemach SolarEdge każdy moduł działa niezależnie i produkuje maksymalną ilość energii, co eliminuje straty mocy spowodowane niedopasowaniem.

Więcej energii z każdego modułu.

Utrata mocy może być spowodowana poprzez:

  • niedopasowanie fabryczne – producenci modułów deklarują, że moc każdego każdego z nich może być większa lub mniejsza nawet do 3% od zadeklarowanej,
  • zanieczyszczenie, zacienienie oraz liście – jakiekolwiek zabrudzenia pojedynczych lub wszystkich modułów powodują niedopasowanie pomiędzy modułami i łańcuchami, co ma wpływ na spadek mocy całej instalacji,
  • nierówne starzenie się modułów – naturalną rzeczą jest starzenie się modułów a każdy z nich będzie degradował się w innym tempie co ma ujemny wpływ na moc całego łańcucha modułów.

W każdym z tych przypadków system SolarEdge „wyciśnie” (uzyska) maksymalną moc z każdego modułu a w konsekwencji z całej instalacji. Poszczególne, najsłabsze moduły nie spowodują spadku mocy całej instalacji ponieważ w systemie fotowoltaicznym każdy moduł posiada indywidualny, maksymalny punkt mocy. Najsłabsze moduły nie obniżą mocy pozostałych a z najmocniejszych uzyskamy całą nadmiarową moc.

Ponadto system SolarEdge pozwala na zastosowanie modułów różnych klas energetycznych i marek w jednym łańcuchu. Każdy moduł dostępny na rynku może być odpowiedni. Gdy po kilku latach zajdzie konieczność zwiększenia mocy instalacji lub wymiany gwarancyjnej wadliwych modułów to oczywiście na rynku nie będzie już takich samych modułów. Firmy przecież rozwijają swoje produkty i wycofują z produkcji modele przestarzałe. W takiej sytuacji nowe moduły i optymalizatory mocy mogą być używane w tym samym łańcuchu, co starsze modele.

Wyjątkowe bezpieczeństwo.

Tradycyjne falowniki oferują konserwatorom i strażakom ograniczony poziom bezpieczeństwa. Wyłączenie falownika lub odłączenie od sieci energetycznej spowoduję zatrzymanie przepływu prądu, jednak napięcie w przewodach między modułami a falownikiem pozostanie wysokie dopóki będzie świecić słońce. Może ono dochodzić do 1.500 V, stąd ryzyko porażenia prądem.

Funkcja SafeDC™ powoduje, że optymalizatory mocy automatycznie przełączają się na tryb bezpieczeństwa, w którym napięcie wychodzące z każdego optymalizatora zostaje zredukowane do 1 V. Tak więc przy 19 modułach na dachu mam bezpieczne napięcie 19 V. W przypadku konieczności gaszenia pożaru domu lub dokonania jakichkolwiek napraw unikamy porażenia prądem. Ponadto falowniki SolarEdge posiadają zintegrowaną detekcję i przerwanie łuku elektrycznego grożącego pożarem.

Komfort użytkowania.

SolarEdge oferuje darmowy system zdalnego monitorowania na poziomie modułu, łańcucha i całej instalacji, zapewniający stale najwyższą wydajność. Platforma monitorowania umożliwia kompleksową analizę, śledzenie i raportowanie o wydajności energetycznej, czasie pracy systemu i współczynniku wydajności. W dowolnym momencie masz dostęp do danych o całej instalacji i jej poszczególnych elementów. Pozwala to na bieżącą i zdalną diagnostykę lub konserwację. Jeżeli wystąpi problem np. z jakimś modułem lub optymalizatorem to system wskaże bezpośrednio wadliwy element. Zmniejsza to koszty diagnostyki a serwisant nie będzie musiał demontować każdego modułu i dokonywać pomiarów każdego z nich. System sam wskaże konkretne miejsce awarii co pozwala zdalnie przygotować się do serwisu lub rozwiązać problem zdalnie.

Podsumowanie.

Najlepiej jeszcze raz obejrzyj film.

Materiały informacyjne.

Przejdź do zakładki „materiały do pobrania„.