Dofinansowanie – Świdnica

Zielony dom

No i czas minął!

Gratuluję wszystkim, którzy zareagowali i podjęli mądrą decyzję.


Wójt gminy Świdnica (powiat Zielona Góra, województwo lubuskie) ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na paliwo stałe. Dotacje pomogą sfinansować wymianę starych pieców na źródła o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyjazne dla środowiska. Takimi urządzeniami są m.in. pompy ciepła lub panele fotowoltaiczne, w przypadkach, gdy ich montaż będzie wiązał się z obniżeniem emisji ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Na realizację zaplanowanego zadania w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 100 tys. zł (sto tysięcy złotych). Wnioski, można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica jedynie do dnia 15.04.2020 r., czyli czasu jest mało, malutko.

Poniżej znajduje się odnośnik do ogłoszenia Wójta Gminy Świdnica:

Natomiast na stronie Urzędu Gminy Świdnica znajdują się wszystkie dokumenty związane z naborem wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej na paliwo stałe na terenie gminy Świdnica.

Zadziałajmy razem i zróbmy fajny system ogrzewania oparty na własnej elektrowni słonecznej.

Pamiętaj, akcja kończy się 15 kwietnia 2020 r.